Posts in category

Nostalgic 90s

All Topics that evoke that 90s Nostalgia

किस्सा रविवार दुपारच्या मॅच चा

Read More

रात्रीचा ऐकलेला अभ्यास

Read More

किस्सा नवीन बस डेपो चा

Read More

samosa theory of inflation

Life is a paradox that works in antonyms. Laziness is indolence, however the pursuit of laziness often forces us to engage in great industry. The neurons in my indolent genius brain got fired up at the visuals of a television advertisement, it was an advertisement for ‘Kisaan Vikas Patra’. A government scheme that doubled the …

2 192
aikleli match

‘ए, तुझ्या कडे किती पैसे आहेत ?’ चेतनने विचारले. मी पण लगेच उत्तर दिले, ‘५ रुपये, का picture ला जायचा आहे का? ‘अरे, मोठा हो, लहान आहेस का picture बघायला?’ हाच काल म्हंटला होता, picture ला जाऊ, बरेच दिवस झाले theater ला गेलो नाही, जरा लक्ष्मीनारायण ला जाऊ….. आता एका दिवसात हा लहानाचा मोठा होईल, मला …

0 398

“अरे समीर, आज कसा काय आलास?”, काकूंनी विचारले. चेहऱ्यावरचे हावभाव बघितले तर कळाले नसते की नक्की प्रश्न कोणाला पडला आहे, काकूंना की समीरला! नेहमीप्रमाने चेतनने दोन्ही पार्टीना अंधारात ठेवले होते. चेतन समीरला “तू ये” एवढेच बोलला होता आणि चेतन बोलवत आहे म्हणजे काहीतरी timepass च असणार, या हिशोबाने समीरपण आला. त्यामुळे उत्तर काय द्याचे समीरला …

0 376

रविवार सकाळ, बंड्या पेपर वाचता वाचता गणू कडे वळाला आणि चालू झाला, “काय गण्या, एक नंबर बातमी आहे बघ आज” गणूला आता पर्यंत बंडोपंत साहेबांची चांगली ओळख झाली होती त्यामुळे जास्त कुतूहल न दाखवता, निवांतपणे विचारले, “काय बातमी आहे?” बंडूला आपला audience मिळाला हो जा शुरु, “तुला माहिती आहे का, आपल्या मार्केट यार्ड ला नवीन …

0 204

Reshma Shaikh Miss, was the most beautiful teacher of my crescent life. She was graceful, elegant, distinguished person. Everything about her was royal, her long hair, her dresses, usually full sleeve Punjabi dresses, rich in the gamut of colors. And to top all of this, she had a disarming smile, and she oozed positivity as …

1 210

नेहमी प्रमाने रविवार सकाळ (साधारण ११:४५ am ), आळस आवरत चंपक उठला , तोंड धुन बसला . त्याची नजर बंड्या कडे गेली . बंडोपंत cupboard मधली पुस्तके आवरून ठेवत होते. चंपक ने माफक प्रश्न विचारला ” काय बंड्या, काय करतोय, चला जरा नास्ता पाणीच बघुयात ?” बंड्या ने आपल्या नेहमीच्या पुढारी भाषेत उत्तर दिले, ” …

0 177

The writing of sci-fi movies in Hollywood must be going something like this, so it is, there is a big problem, a grand science/tech solution is envisaged, it causes grander (unintended! unforeseen) complications resulting in lots of VFX done disasters, which is followed by a neat trick to stop it, close shave in the climax, …

0 183

पहिली गोष्ट जी हा picture बघताना लक्षात येते, ती म्हणजे drone शॉट मध्ये कुठली पण गोष्ट glamorous दिसते, मग ती पुण्याची मंडई असो किंवा पर्वती , कुठल्या तरी फॉरेन  लोकेशन च वाटते . पुण्यातले जर असाल तर बराच वेळा, ठिकाण ओळखण्यात मजा येते. Overall the movie is good, has it’s moments, plot is basically simple, …

0 237

रविवार सकळ ची वेळ , ” ऐ गणु , अरे चम्पक, वाटण्या, रताल्या, (ही भाजी पला मार्केट ची न्हवे तर मित्रांची टोपण नाव) अरे मांगू उठा की रे लेका ” योग्या तनानंला, रविवार आहे, तरी पहाटे पहाटे दहा वाजता हा का उडतोये बघायला राजा कशी बशी झोप अवरत नम्र पने बोलला, “अरे गढ़वा घुडग्यात पड़ला …

1 208

The statement you had to hear was “You make your clothes so dirty”… what were we supposed to do, stop the rain, barricade the wind, what were we, Supermen from Krypton.

0 226